Hội nghị công nhân viên chức 2019-2020

Tháng Mười 9, 2019 3:36 chiều

F7B1185B-E132-4F1C-A2DD-55CD74769B5C 7EED024A-0037-4AC7-A8FC-298B9520C68E

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức trường trung học cơ sở Mỹ Trung diễn ra trang trọng, nghiêm túc.