Công đoàn tham gia hoạt động lao động tình nguyện

Tháng Hai 25, 2019 12:24 chiều

E8FB1B3C-BD17-4B9E-B9C9-C9F73FF7F864 D6AA9723-D8FC-4FF4-BF04-0F6046E7F9A5 42DDF8BE-0A30-48C2-B658-F3D99A388EBE 79FE98F6-77FC-45DD-A814-7A487DB99859 727579BB-8014-4072-B617-DD255DB8A4C8 B269A8E5-3BA5-4D8B-80F9-D8A4F986CD5B