LỄ ĐÓN THƯ BÁC VÀ PHÁT ĐỘNG HỘI GIẢNG- HỘI HỌC

Tháng Mười 14, 2019 4:20 chiều

3A28A2DE-B4AA-4543-9DC4-71617CB8ED93 72511312-DF03-4A3F-A8C4-80323425C6B0 A8BA4715-A482-42CD-A3B9-F69DCFE1815A CC8217C0-A565-4DB4-826E-CA5AB67431C3 DB717E16-4298-4438-A386-C721DA0860CC FBBD52A2-6DC6-4686-8A36-2742DF77C681 5C4E0CC1-A291-4935-81A1-E6E574AAE5DC CA6A8719-3271-492F-8AE7-DDF8CE7CA0FB 47332498-B971-4FFA-8A78-4C416C30EE4C 43B9D7B5-CD74-471D-9455-26BA36B21BEA E4DB886E-0C85-4106-8585-42A1B515E20D C6645AFD-0416-40F6-9421-96B2C8A40F17 76B6B44B-AE2D-4D4E-8412-F53F4C4678F4 F5C8F567-CC25-4058-B99D-EE4531D721C5 6A34A5F8-B03A-4DD0-AA9B-396A71220C2F 9E8F97B5-A359-47F8-ACA7-9D8E13ACBB7D 0B2FE070-A23A-44C1-B721-BDC78AF78A27 E48B2393-E9B6-42FB-9A98-E2614E75DD97 53D8AE20-9087-409D-A617-F4C0C5F67F39063A27C4-BDF0-47EB-AB72-40D1284CA33B