Sinh hoạt chuyên môn- chủ đề kĩ năng ứng xử tình huống sư phạm

Tháng Mười 10, 2019 3:59 chiều

FD729A6A-262A-4C54-BD9D-339BEF22C6C4 1AAA3B7A-B26A-49C5-9C1B-B88F7BDD2C70 C0A69ECF-28EF-4433-8E31-15B7BA271108 C35D1B87-419B-433D-A432-8EB83FF8A7BC 26028D45-2345-4EF0-B9E2-F1412023A70F CD883029-8350-41F6-B66D-2236608F0139 A4DAAA7D-1163-4C33-8FE2-9F99AA4AB55F DC42E152-4C14-4B2A-8860-280C49C25058 3C6EAA36-B0FD-4EDD-8D25-77C721F35693 3B5F9DF1-5A52-4C82-8D6D-DED36D443B07 4E708793-7975-4053-A263-D90716D4B686